top of page
merck.png

ไซน์ ไดแอกฯ จำหน่ายสารเคมีมากมายหลากหลายรายการจากยี่ห้อ MERCK ท่านสามารถค้นหาสารเคมีทีี่ท่านต้องการโดยใช้ข้อมูล ชื่อสินค้า รหัสสินค้า หรือ Cas no. ท่านต้องการค้นหาได้เลย หากท่านไม่พบสินค้าที่ท่านต้องการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังฝ่ายขายของบริษัทของเราได้ทันที

Product No.
Product
Cas No.
Loading...
Page 1 of more
Product No.
Product
Cas No.
Loading...
Page 1 of more

* สินค้าตามรายการดังกล่าว เป็นสินค้าบางส่วนที่ MERCK จำหน่ายเท่านั้น หากท่านไม่พบสินค้าที่ท่านต้องการ ท่านสามารถสอบถามสินค้าที่ท่านต้องการกับฝ่ายขายของทางบริษัทอีกครั้ง

** เนื่องจากเงื่อนไขการนำเข้าของสินค้าบางรายการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากท่านพบสินค้้าที่ท่านต้องการ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการนำเข้ากับฝ่ายขายของทางบริษัทอีกครั้ง

*** เนื่องจากสินค้ามีหลากหลายขนาด ท่านสามารถตรวจสอบขนาดที่ท่านต้องการกับฝ่ายขายของทางบริษัทอีกครั้ง

bottom of page