top of page

ABOUT US

กระดาษเทส.png
เกี่ยวกับเรา

   บริษัท ไซน์ ไดแอกนอสติก แมททีเรียล จำกัด (SDM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2548 กับเส้นทางในสาย Lab Supplies ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี เครื่องแก้ว อุปกรณ์พลาสติก กระดาษกรอง WHATMAN ชุดตรวจเชื้อ 3M Petrifilm ไปจนกระทั่งอุปกรณ์ในห้อง lab ต่างๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับลูกค้าและสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ปัญหาต่างๆที่ลูกค้าของเราต้องพบเจอ อันเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ ของขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า (หน่วยงานรัฐ) และด้วยเหตุนี้เอง เราจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบริการลูกค้าให้ได้รับสินค้าที่คุณภาพดี และตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด   บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมี Merck ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ ของโลก เราได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการ (Authorized Distributor) ให้สามารถจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของ Merck อาทิ เช่น สารเคมี ในห้องปฏิบัติการทั่วไป สารเคมีทางด้าน Bioscience Chromatography  ฯลฯ   ปัจจุบัน Merck และ Millipore ผู้นำด้าน Bioscience ได้ตกลงควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน เกิดเป็น ชื่อทางการค้าใหม่ว่า Merck Millipore ด้วยเหตุนี้ทำให้ เราได้รับสิทธิ์ในการจำหน่าย สินค้าและผลิตภัณฑ์ของ Millipore ด้วย อาทิ เช่น Antibodies Protein Detection Filtration ฯลฯ 

   ฝ่ายขายของเรามีประสบการณ์ในการเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ให้ความสำคัญกับลูกค้า ฟัง ทำความเข้าใจและให้คำแนะนำต่างๆกับลูกค้าและเราพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

    ความสัมพันธ์ของเรากับผู้ผลิต เราจำหน่ายสินค้ามากมาย หลากหลายชนิด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้ผลิต และด้วยเหตุนี้ทำให้เราสามารถทราบถึงกำหนดเวลาของผลิต ที่จะออกสินค้าตัวใหม่ หรือ โปรโมชัน ต่างๆ

บีกเกอร์.png
สารเคมี.png
ของเล่น.png
แม่เหล็ก.png
human model.png
เครื่องเขย่าและให้ความร้อน.png
เครื่องทดสอบสาร.png
ถุงมือแพทย์.png
กระดาษกรอง.png
กล้องจุลทัศน์_edited.png
bottom of page